muuseumi meeskond

Kihnu muuseumi asjalised

Kuna muuseumi personal on väike, tuleb kõiki tööülesandeid omavahel jagada. Muuseumiga teeb koostööd suur hulk tublisi kihnlasi, kes on giidid, õpitubade juhendajad, käsitöömeistrid ja -õpetajad, ajaloo kogujad. Lisaks veel palju häid inimesi mandrilt.

Vastutusvaldkondi ja tööülesandeid on kirjeldatud allpool.

Maie Aav – juhataja-varahoidja

 • Üldine asutuse juhtimine

 • Muuseumitöö planeerimine ja organiseerimine

 • Muuseumi eelarve koostamine ja järgimine

 • Personali komplekteerimine

 • Muuseumi esindamine

 • Muuseumikogude arendamine (kogumispõhimõtete väljatöötamine, säilitamine, andmebaaside-kataloogide-kartoteekide loomine)

 • Turundustegevuste kavandamine ja teostamine

 • Näituste korraldamine

 • Ürituste organiseerimine (sh töötoad)

 • Koostöö partneritega (teiste muuseumidega, turismifirmadega jt)

 • Koduloouurijate konsulteerimine

 • Piletite, käsitöö, meenete ja trükiste müügi korraldamine

 • Pedagoogilise tegevuse korraldamine

 • Ruumide lühiajalise väljaüürimise korraldamine

 • Eksponaatide tutvustamine

Perenaine

 • Piletite, meenete, trükiste, käsitöö müük

 • Eksponaatide tutvustamine

 • Hoone hooldamine, koristamine

 • Krundi hooldamine

 • Eksponaatide puhastamine