Justiitsministri 17.12.2013. a määrus nr 41
„Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja
väljaspool äriruume sõlmitud lepingust
taganemise avalduse tüüpvormi ja
taganemise näidisjuhendi kehtestamine”

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm
(täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)
— Kellele: Kihnu muuseum. Muuseumi, Linaküla, Kihnu vald, Pärnu maakond 88003. muuseum@kihnu.ee
— Käesolevaga taganen/taganeme (*) lepingust, mille esemeks on järgmine asi (*) / järgmine teenus (*) — Tellimuse esitamise kuupäev (*) / asja kättesaamise kuupäev (*) — Tarbija nimi / tarbijate nimed — Tarbija aadress / tarbijate aadressid — Tarbija allkiri / tarbijate allkirjad (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil) — Kuupäev

(*) Mittevajalik maha tõmmata.